Administratiekantoor Houten e.o.
Badaco maakt het u makkelijk!

Badaco administratiekantoor Houten e.o. - Badaco is een modern, eigentijds administratiekantoor, gevestigd te Zeist, met veel ervaring op het gebied van stamrecht. Maar dat niet alleen. Wij doen veel meer en bieden een brede administratieve en fiscale dienstverlening.

administratiekantoor houten

In onze aanpak en werkwijze zijn we onconventioneel. Geen rookgordijnen en onverklaarbare facturen, maar een open communicatie. Daar houden wij van en dat betekent dus ook volledige openheid en transparantie wat betreft de tarieven die wij berekenen.

Wat zijn zoal de vraagstukken rondom stamrecht waarmee klanten bij ons aankloppen?

Stamrecht en hypotheek

De huizenmarkt zit al een tijdje op slot en de vooruitzichten zijn ook niet rooskleurig. Het een en ander kan consequenties hebben voor de hypotheek op uw eigen woning en de financiering daarvan. Wellicht overweegt u om te gaan verbouwen in plaats van te verhuizen.

U heeft de mogelijkheid om vanuit uw stamrecht BV een lening te verstrekken aan uzelf in privé. U moet het geld dan wel voor langere tijd kunnen missen en er is een overeenkomst nodig die dit formeel regelt.

Zo'n constructie kan voordelig zijn, omdat u invloed heeft op de hoogte van het rentepercentage en dus binnen uw totale financiële situatie verdere fiscale optimalisatie kunt realiseren.

Activiteiten in de stamrecht BV onderbrengen, of niet?

Regelmatig denken wij met onze klanten mee over de vraag hoe op te zetten bedrijfsactiviteiten het beste kunnen worden ondergebracht. Moeten bedrijfsactiviteiten vanuit de stamrecht BV worden uitgevoerd, of is het verstandig een tweede BV op te richten?

Er kleeft een risico aan het onderbrengen van de activiteiten in een stamrecht BV, omdat bij slechte financiële resultaten de stamrechtvoorziening verloren kan gaan. Zijn de financiële risico's van de bedrijfsactiviteiten niet zo groot dan is vervolgens de afweging relevant of u het beste kunt kiezen voor de eenmanszaak of de BV. In die afweging speelt uw belastingdruk een belangrijke rol.

Liquidatie stamrecht BV

Als u uw stamrecht BV wilt opheffen, bijvoorbeeld omdat de gehele stamrechtvoorziening is uitgekeerd, of omdat er door negatieve beleggingsresultaten geen middelen in de stamrecht BV meer aanwezig zijn, dan moet dat worden gemeld bij de belastingdienst.

De gehele administratie dient te zijn bijgewerkt, inclusief de opstelling van de jaarrekening van het laatste boekjaar. Uit deze jaarrekening moet blijken dat er geen vorderingen zijn op u als aandeelhouder, bijvoorbeeld als gevolg van een lening t.b.v. de eigen woning. Bij liquidatie dienen deze middelen immers terugbetaald te worden aan uw stamrecht BV.

Meer weten?

Dit zijn zo maar enkele voorbeelden van vragen rondom stamrecht die wij van onze klanten krijgen. Op het brede gebied van stamrecht en administratie onderscheidt Badaco zich ten opzichte van de concurrentie door...

  • Een snelle service en dienstverlening.
  • Wij richten uw administratie in op basis van uw behoeften en niet op basis van alleen de technische mogelijkheden van een of ander boekhoudpakket.
  • Afbakening van onze grenzen. Wij erkennen dat wij ook niet alles weten. Maar omdat kwaliteit altijd voorop dient te staan, werken wij ook met een netwerk van specialisten. Mocht u dus een administratief of fiscaal vraagstuk hebben waarbij (zeer) specialistische expertise gevraagd is, dan kunnen wij ook daar in voorzien.
Wilt u meer weten over stamrecht en/of de besproken onderwerpen op deze pagina of een andere vraag aan ons willen voorleggen, neem dan hier contact op met Badaco - Administratiekantoor Houten e.o.
Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Badaco administratiekantoor Houten e.o. terug naar de homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen