Administratiekantoor Veenendaal, Zeist e.o.

Badaco

Als administratiekantoor Veenendaal, Zeist e.o. helpen wij onze klanten binnen het klein- en middenbedrijf bij het voeren van hun administraties en doen van belastingaangiften.

administratiekantoor Veenendaal

Wij hebben veel ervaring op het gebied van stamrecht. Op deze website krijgt u een indruk van de vraagstukken rondom stamrecht die ook voor u van belang kunnen zijn.

Laten we er op deze pagina twee thema's uitlichten.

Uw pensioen en de stamrecht BV

De hoogte van de uitkering uit uw stamrecht BV kunt u beïnvloeden door de uitkeringsduur aan te passen. Als u de uitkeringsduur wilt verlengen dan zal de periodieke uitkering lager worden. Het bedrag in de stamrechtvoorziening blijft immers behoudens oprenting gelijk, tenzij u meerdere ontslagvergoedingen in uw stamrecht BV laat storten.

U kunt er ook voor kiezen om de stamrecht BV versneld uit te laten keren. De stamrechtvoorziening wordt uitgekeerd op basis van een actuariële berekening en als u sneller wilt laten uitkeren dan dient deze berekening aangepast te worden. Natuurlijk moet u wel eerst (laten) toetsen of een versnelde uitkering, gelet op het 1% sterftekanscriterium, ook fiscaal is toegestaan.

Om tijdelijk uw inkomsten uit privé aan te zuiveren kunt u er ook voor kiezen tot een bedrag van € 17.500,- zonder rentetoerekening op te nemen in rekening-courant of gelden op te nemen onder schulderkenning, waarbij elk jaar rente wordt vergoed over de opgenomen bedragen. Uiteraard moeten deze leningen ooit terugbetaald worden aan uw stamrecht BV. Aflossing middels verrekening met toekomstige uitkeringen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Blijkt uit de doelomschrijving van de BV dat er activiteiten worden verricht waaruit ook omzet voortkomt, dan kan de stamrecht BV ook extra uitkeren via bijvoorbeeld een bonus of eindejaarsuitkering. Deze uitkering komt dan bovenop het reguliere salaris dat uitgekeerd wordt en wordt door de fiscus niet gezien als stamrechtuitkering.

U merkt, er zijn nogal wat voorwaarden verbonden aan het doen van extra uitkeringen. Laat u in ieder geval goed adviseren om problemen met de fiscus te voorkomen.

Rendement en beleggingsresultaten stamrecht BV

Hoe kan ik het geld in mijn stamrecht BV het beste laten renderen?

Deze vraag wordt ons veel gesteld. En dat is ook begrijpelijk gezien het huidige beursklimaat en de onzekere financiële markten. De volatiliteit is enorm en dan is het moeilijk rekenen en prognosticeren wat betreft te behalen rendementen.

Wat is verstandig? Moet ik wat meer risico nemen of juist niet? Wat past het beste bij mij? Welk risicoprofiel heb ik eigenlijk?

Uw vermogen in de stamrecht BV kan behoorlijk teruglopen als de beleggingsresultaten tegenvallen. Zeker als het rendement over een langere periode tegenvalt of zelfs negatief is dan kan de toekomstige uitkering gevaar lopen. De jaarlijkse oprenting moet immers ook gefinancierd worden en voordat u het weet draait de stamrecht BV verlies.

Nu biedt de belastingwetgeving de mogelijkheid tot verliesverrekening en kunt u negatieve beleggingsresultaten beperkt verrekenen met positieve resultaten uit het verleden of toekomstige winsten, maar u zult begrijpen dat een structureel negatief rendement op de lange termijn onhoudbaar is. Het vermogen in de stamrecht BV holt uit en zal uiteindelijk onvoldoende zijn om de stamrechtuitkeringen te kunnen doen. Er rest u dan eigenlijk niets anders dan de stamrecht BV te liquideren.

Over het vrijkomende vermogen bij liquidatie dient u nog vennootschapsbelasting te betalen, maar in de praktijk valt het vrijkomende vermogen, wat gezien wordt als winst, meestal weg tegen de opgebouwde verrekenbare verliezen. Dus per saldo hoeft u dan vaak geen belasting meer te betalen. Wel bent u bij liquidatie de € 18.000,- die u vanuit privé als aandelenkapitaal in de BV heeft gestort, kwijt.

Om meerdere redenen is het dus van belang dat u goed nadenkt over uw beleggingsstrategie en risicoprofiel.

Verdere informatie?

Badaco Administratiekantoor Veenendaal, Zeist e.o. staat garant voor een klantgerichte dienstverlening. Wij staan u graag bij op het gebied van stamrecht en andere administratieve vraagstukken (waaronder pensioen bruto netto berekening).

Wilt u meer weten over stamrecht en/of de besproken onderwerpen op deze pagina of een andere vraag aan ons voorleggen, neem dan hier contact op met Badaco - Administratiekantoor Veenendaal e.o.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Administratiekantoor Veenendaal, Zeist e.o. naar homepage

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen