Belastingdienst stamrecht BV

Belastingdienst stamrecht BV – Periodiek geeft de Belastingdienst aan de controle op bepaalde uitvoeringsregelingen extra aandacht te geven. Ook rondom de stamrecht BV is een dergelijke mededeling gedaan. De fiscus heeft in 2012 laten weten extra alert te zijn op de stamrecht BV. Omdat vanuit een stamrecht BV geen onderneming wordt uitgeoefend maar deze uitsluitend wordt gebruikt voor financiële doeleinden, is er extra aandacht voor een goede toepassing van de fiscale wet- en regelgeving. 

belastingdienst stamrecht bv

Met de stamrecht BV wordt onder andere beoogd de belastingheffing uit te stellen. Bij de controle door de Belastingdienst wordt er gekeken naar dividenduitkeringen en of de lening tussen de BV en de aandeelhouder marktconform is vormgegeven wat betreft rente, aflossing en zekerheidstelling. Ook de wijze van onttrekking aan het stamrechtkapitaal ligt onder het vergrootglas.

Onzakelijk handelen

De Belastingdienst spreekt van onzakelijk handelen als u de stamrechtovereenkomst met uw BV zo vormgeeft dat er niet meer gesproken kan worden van marktconform handelen. Dus de afspraken wijken duidelijk af van de afspraken die u normaliter in het maatschappelijk en economisch verkeer met bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij zou hebben gemaakt. 

Mocht het onzakelijk handelen er op termijn toe leiden dat de BV niet meer kan uitkeren dan wordt de gehele ontslagvergoeding alsnog in één keer belast, inclusief het rendement dat de BV tot dan toe heeft behaald. Ook wordt revisierente berekend.

Om de revisierente te berekenen wordt 20% genomen van de waarde in het economisch verkeer van het stamrecht. In bepaalde gevallen kunt u gebruikmaken van de tegenbewijsregeling. Hierbij wordt de revisierente op een andere manier berekend. Dit kan voor u voordeliger zijn als de revisierente die u moet betalen volgens de tegenbewijsregeling, lager is dan 20% van de waarde van het stamrecht.

Natuurlijk wilt u een kwalificatie als onzakelijk handelen voorkomen. Overigens zal de Belastingdienst altijd op basis van de feiten en omstandigheden een conclusie trekken of al dan niet sprake is van onzakelijk handelen. Als u afwijkt van de afspraken die zijn vastgelegd in de stamrechtovereenkomst, wil dat niet altijd ook direct zeggen dat u onzakelijk handelt. Van geval tot geval wordt het karakter van het handelen bekeken en onderzocht.

Excessieve gouden handdruk

Misschien ook aardig om te vermelden is het feit dat de Belastingdienst regelgeving heeft voor excessieve ontslagvergoedingen. Als een werkgever een excessieve gouden handdruk uitbetaalt aan een (ex-)werknemer dan moet de werkgever 75% (!) eindheffing betalen over het excessieve deel van de ontslagvergoeding. 

Wanneer is sprake van een excessieve ontslagvergoeding? 

Voor 2013 is het toetsloon vastgesteld op € 531.000,-. De gouden handdruk moet dus groter zijn dan dit toetsloon.

Voorkom verrassingen

Laat u niet verrassen door een controle van de Belastingdienst. Badaco is u graag behulpzaam. Wilt u meer weten over Belastingdienst stamrecht BV of heeft u specifieke vragen, u kunt ons direct bereiken op ons telefoonnummer 030 699 3980. 

U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier en wij bellen u terug.


Administratiekantoor Badaco

Dijnselburgerlaan 7-9, 3705 LP Zeist (provincie Utrecht)
Telefoon 030-699 39 80

Badaco is werkzaam voor klanten in de regio Utrecht, Vianen, Houten, IJsselstein, De Meern, Maarssen, Nieuwegein, Breukelen, Vleuten, Culemborg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn, Maarn, Bilthoven, Amersfoort en Leusden, maar evengoed buiten de provincie.


Van Belastingdienst stamrecht BV naar de homepage

Van Belastingdienst stamrecht BV naar hoofdpagina gouden handdruk belasting

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen