Emigratie naar Spanje

by Anoniem

Ik overweeg om te emigreren naar Spanje. Nu lees ik op veel sites en fora dat ik dan iemand in Nederland moet aanstellen als de beheerder van de BV. Maar ik lees ook verhalen dat dat niet meer per se hoeft.

Op welke site spreken ze nu de waarheid? Moet ik alles uit handen geven aan iemand die in Nederland woont?

Comments for Emigratie naar Spanje

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 20, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Emigratie en bestuurder
by: Badaco

Op het moment dat u emigreert naar Spanje, schrijft u zich dus uit als ingezetene in Nederland. De gevolgen van de emigratie verschillen per vennootschap.

Op het moment dat de vennootschap een Holding is, en u enigst aandeelhouder en bestuurder bent, verhuist de Holding met u mee naar het buitenland. De werkzaamheden die u verricht, verricht u immers in het buitenland.

Stel dat u aannemelijk kunt maken dat u uw Holding-activiteiten vanuit Nederland blijft verrichten (bijvoorbeeld eens per maand vergaderingen fysiek in Nederland) dan zou uw Holding in Nederland ingeschreven kunnen blijven staan. Aangezien dit aannemelijk maken vaak lastig is, kiezen veel DGA's er voor een in Nederland wonende goede relatie aan te stellen als bestuurder. Hiermee wordt een vaak langdurige discussie voorkomen.

Bent u DGA van een Stamrecht BV dan gelden er vanaf 2010 nieuwe regels. U kunt er voor kiezen de Stamrecht BV mee te laten verhuizen naar het land van emigratie, mits de verhuizing maar binnen de Europese Unie plaats vindt. De belastingdienst stelt hier echter strenge eisen aan. Is dit in uw specifieke situatie het geval dan informeren wij u hier graag over.

Indien u het niet wenselijk acht dat uw Stamrecht BV meeverhuist naar het land van emigratie (binnen de EU) dan ontkomt u er niet aan een Nederlands ingezetene als bestuurder aan te stellen. In onze praktijk zijn zelfs situaties bekend dat de banken betalingsopdrachten blokkeren zodra zij waarnemen dat de bestuurder niet meer in Nederland woonachtig is.

Aangezien iedere situatie uniek is, adviseren wij liever vooraf als achteraf, anders wordt adviseren repareren.

Wilt u meer weten of inhoudelijk verder reageren, neem gerust contact op.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen