Extra uitkering vanuit stamrecht bv

by Willem
(Heerlen)

Mag je vanuit een stamrecht bv, waar je al een vaste maandelijkse uitkering van krijgt, toch een paar maal per jaar een extra uitkering hier bovenop (zoiets als een bonus of eindejaarsuitkering bijvoorbeeld) laten doen?

Comments for Extra uitkering vanuit stamrecht bv

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 21, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Aanvullende uitkeringen
by: Badaco

De uitkeringen dienen te geschieden op basis van een actuariële berekening. Deze is doorgaans gebaseerd op een uitkering per maand of per kwartaal.

Een bonus of eindejaarsuitkering zal door de Belastingdienst worden gezien als salaris. Dit is geen probleem, zolang er ook maar activiteiten verricht worden die ook omzet genereren. (let hierbij wel op de doelomschrijving van de B.V.)

Aangezien doorgaans een stamrecht BV "kaal" gehouden wordt (geen activiteiten), zijn er de volgende opties om extra middelen te onttrekken:

* een nieuwe berekening laten maken en de stamrechtvoorziening sneller laten uitkeren. (indien fiscaal toegestaan)
* gelden opnemen in rekening-courant. (mag tot € 17.500,- zonder rentetoerekening, mits er een overeenkomst aan ten grondslag ligt)
* gelden opnemen onder schulderkenning, waarbij jaarlijks een rente vergoed wordt over de opgenomen bedragen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen