Gevolgen voor directeur stamrecht bv

by Elisabeth
(Amsterdam)

Wanneer mijn ouders een stamrecht bv hebben en besluiten te vertrekken naar het buitenland (mogelijk buiten de EU) en mij directeur willen maken, welke (financiële of belastingtechnische) gevolgen heeft dit voor mij?

Hierbij is het uitgangspunt dat ik geen actieve functie krijg en geen taken krijg.

Comments for Gevolgen voor directeur stamrecht bv

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 24, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Gevolgen directieschap stamrecht B.V.
by: Badaco

Beste Elisabeth,

Als jij directeur wordt liggen de risico's met name op het gebied van aansprakelijkheid. Je bent immers juridisch vertegenwoordiger van de stamrecht B.V. van je ouders, ook al is de praktijk vaak dat dit een "ceremoniële functie" is.

Een (externe) directeur zal normaal gesproken een vergoeding voor geleverde diensten willen hebben. Zolang je hier vanaf ziet, heeft het directieschap geen financiële of belastingtechnische gevolgen.

Uiteraard kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat voor de werkzaamheden uit hoofde van je directieschap (al is het zeer beperkt) een vergoeding overeengekomen moet worden. Een zeer beperkte bestuurdersbeloning zou doorgaans moeten volstaan, mits de activiteiten van de stamrecht B.V. zeer beperkt zijn!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen