Hypotheek aflossen middels ontslagvergoeding

by Dhr F.M. Assen
(Houten )

Ik wil met mijn ontslagvergoeding een deel van mijn hypotheek aflossen.

Kan ik dit beter doen door de vergoeding in een stamrecht BV te storten en vanuit daar een hypotheek dus te verstrekken aan mijzelf of kan ik beter gebruik maken van een bankspaaruitkering met als voordeel ontvangen van rente en het behoud van hypotheekrenteaftrek?

Wat is gunstiger?

Comments for Hypotheek aflossen middels ontslagvergoeding

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 13, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Hypotheek aflossen vanuit Stamrecht BV
by: Badaco

Uw hypotheek aflossen met behulp van uw ontslagvergoeding is fiscaal gezien interessant.

Als dit uw wens is heeft u feitelijk geen keuze, enkel de Stamrecht BV geeft u deze optie.

Indien u uw ontslagvergoeding op een (geblokkeerde) bankspaarrekening stort, ontvangt u een vooraf afgesproken rente. Tussentijds kunt u geen middelen opnemen. Zodra uw uitkering ingaat kunt u uiteraard wel uw bankspaarrekening aanspreken. Uiteraard moet er over de uitkering wel belasting betaald worden.

Door uw ontslagvergoeding te laten storten in een wellicht nog op te richten Stamrecht BV slaat u feitelijk 3 vliegen in één klap:

  • Uw ontslagvergoeding is niet in één jaar (progressief) belast, maar gespreid belast in de jaren van uitkering.
  • Doordat u rente gaat betalen aan uw Stamrecht BV blijft de rente aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. En uw Stamrecht BV heeft direct een goed rendement op de spaarmiddelen.
  • De stamrecht BV geeft u maximale flexibiliteit. U beschikt over de gelden, niet een bank of een verzekeraar.

Om de lening die u aan u zelf verstrekt (en daarmee de hypotheek van een bank aflost) zakelijk te laten zijn, is het wel van belang goede voorwaarden af te spreken. Wat is de looptijd, wat zijn de rentecondities en wat zijn de zekerheden die uw Stamrecht BV heeft. Al deze zaken dienen vastgelegd te worden in een leningsovereenkomst. Aangezien uw huis als onderpand dient, is er sprake van een verpanding. Lost u de hypotheek niet geheel af bij uw bank, dan zal uw Stamrecht BV het 2e pandrecht krijgen. Afhankelijk van de waarde van uw woning in relatie tot de hoogte van de hypothecaire leningen kan dit bijvoorbeeld een risico-opslag op de rente betekenen.

Of een Stamrecht BV oprichten interessant is, hangt van vele facetten af. Jaarlijkse kosten kunnen het voordeel wat u denkt te behalen met het aflossen van uw hypotheek weer doen omslaan in een nadeel.

Niet alleen de hoogte van uw ontslagvergoeding is relevant bij de keuze Stamrecht BV, stamrechtverzekering, stamrechtbanksparen of ineens uit laten keren. De mate van flexibiliteit die u wenst, u leeftijd en toekomstplannen spelen hierbij ook een grote rol.

Maak dus een weloverwogen keuze! Ziet u door de bomen het bos niet meer? Badaco neemt u graag mee voor een wandeling door "het bos van Stamrechtland". Loopt u mee?


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen