Is koersverlies verrekenbaar?

Mijn SBV heeft een deel van het vermogen belegd om van de beleggingsresultaten de toekomstige uitkering te kunnen financieren. De beleggingsresultaten van 2011 (lees verliezen) zijn echter zeker niet voldoende om de oprenting van 2011 boekhoudkundig te financieren. De SBV lijdt derhalve verlies. Is dit verlies nu zondermeer te verrekenen, binnen de carry-back/carry-forward regeling van de belastingdienst? Of zijn daar nog voorwaarden aan verbonden?

Comments for Is koersverlies verrekenbaar?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 02, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Koersverlies verrekenbaar? Ja, in 2011 1 of 3 jaar terug.
by: Badaco

Gemaakte verliezen als gevolg van negatieve beleggingsresultaten zijn terug te wentelen op positieve resultaten uit het verleden of toekomstige winsten.

In principe is de termijn voor terugwaartse verliesverrekening 1 jaar; een verlies van 2011 kan dus verrekend worden met een winst van 2010.

Vanwege de economische crisis is er een tijdelijke maatregel die het mogelijk maakt om verliezen 3 jaar terug te wentelen; een verlies uit 2011 kan dan verrekend worden met winsten uit 2008, 2009 en 2010.

Let op: gebruik maken van deze tijdelijke maatregel heeft wel tot gevolg dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening ingekort wordt van 9 naar 6 jaar.

Zolang er maar sprake is van zakelijk handelen en een juiste wijze van waardering van de aandelen (kostprijs of lagere beurswaarde) is verliesverrekening een recht zonder beperkende voorwaarden.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen