Negatief vermogen stamrecht b.v.

by Brogt
(Zwitserland)

Vanwege negatieve beleggingsresultaten in het verleden is het vermogen van mijn stamrecht b.v. negatief geworden. Wat betekent dit concreet voor de uitkering van mijn stamrechtvoorziening? Loop ik in privé een risico?

Comments for Negatief vermogen stamrecht b.v.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Gevolgen negatieve beleggingsresultaten
by: Badaco

Zolang er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur of er ten onrechte middelen middels een loondienstverband uit uw stamrecht B.V. onttrokken zijn is uw risico nihil.

Bij beleggingen is het bekend dat er sprake kan zijn van (grote) postieve beleggingsresultaten, maar ook van (forse) beleggingsverliezen. Met name de afgelopen jaren zijn veel beleggers hiermee geconfronteerd.

Stel dat de middelen in uw stamrecht B.V. onvoldoende zijn om de stamrechtuitkering uit te keren, dan is het belastingtechnisch geoorloofd om uw Stamrecht B.V. te liquideren.

De vrijval van uw stamrechtvoorziening levert een winst op voor de vennootschapsbelasting. Deze winst zal meestal wegvallen tegen de opgebouwde verrekenbare verliezen, tenzij deze meer dan 9 jaar terug opgebouwd zijn.

Wat kost de liquidatie u in privé? De €18.000,- die doorgaans gestort is als aandelenkapitaal gaat met de liquidatie verloren.

Bedenk dus goed hoe u uw geld in uw stamrecht B.V. wilt laten renderen. Over het algemeen geldt: hoe meer winstgevendheid, hoe groter het risico!


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen