Opheffen stamrecht bv?

by John Zwennis
(Ede)

Ik heb 20 jaar terug bij een reorganisatie binnen het bedrijf waar ik werkzaam was een afkoopsom van 100.000 gld. meegekregen. Met dit bedrag is een stamrecht b.v. opgericht en een vakantiewoning aangeschaft.

Inmiddels denk ik erover om deze woning te verkopen.

Mijn vraag is: wat moet ik nu doen, de b.v. opheffen, of met de opbrengst van de verkoop iets anders ondernemen?

Met vriendelijke groet,

John Zwennis

Comments for Opheffen stamrecht bv?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 13, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Badaco
by: Anonymous

Beste John,

Dat is geheel afhankelijk van wat jouw wensen zijn en wat jouw huidige (inkomens)situatie is. Zoals je wellicht weet is er de mogelijkheid om je stamrecht dit jaar tegen 80% af te kopen. Dit levert je een privé voordeel op van 20%. Afhankelijk van je inkomen kan dit heel interessant zijn.

In een vrijblijvend gesprek zouden wij dit voor jou kunnen bekijken.

Met vriendelijke groet,

Badaco

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen