Stamrecht bankspaarrekening uitgestelde betaling

by J.M. van Dijk

Ik wil mijn ontslagvergoeding laten uitbetalen op een stamrecht bankspaarrekening. Uitkering wil ik uitstellen.

Hoe zit het nu precies met de uitkeringstermijnen zodra ik besluit tot uitkering?

Als toelichting op de vraag:

Stel: Op mijn 60e zit ik zonder opdrachten en heb ik dus geen inkomsten.

Op mijn 62e krijg ik maandelijks een pensioenbedrag uitgekeerd (van mijn indertijd zakelijk afgesloten pensioenvoorziening).

Is het dan mogelijk om vanuit de bankspaarrekening deze 2 jaren te overbruggen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Comments for Stamrecht bankspaarrekening uitgestelde betaling

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 16, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Flexibilteit stamrecht bankspaarrekening
by: Badaco

Geachte heer Van Dijk,

Stamrecht gelden (hetzij in een stamrecht B.V., hetzij in een stamrecht bankspaarrekening) tot uitkering laten komen is mogelijk, zolang maar aan het 1% criterium, ook wel onzekerheidscriterium, voldaan wordt.

Waar met name bij het afsluiten van een stamrecht bankspaarrekening rekening mee gehouden moet worden is:

* flexibiliteit van de bank (is het opgenomen in de voorwaarden van het stamrecht bankspaarproduct om te laten uitkeren en weer te stoppen met uitkeren?)

* periode dat de rente vastgezet wordt (bij rente vastzetten voor langere tijd wordt doorgaans een hogere rente bedongen. Tussentijds openbreken (in verband met de benodigde uitkering) heeft meestal een negatief rendementseffect tot gevolg.)

Kortom: stem vooraf uw wensen af met de bank die u gemiddeld bezien het beste rendement én de beste voorwaarden biedt. Laat de rentetermijn afhangen van uw inschatting van een mogelijke uitkering of uitkeringsduur.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen