Stamrecht banksparen en emigratie

by Hennie Bouman

Ik heb een stamrecht bankspaarrekening lopen die nog niet uitkeert en ik overweeg te emigreren naar Spanje. Mijn vraag is nu welk land de periodieke uitkeringen gaat belasten. Is dat Spanje of Nederland?

Comments for Stamrecht banksparen en emigratie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 01, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Banksparen en emigratie
by: Badaco

Eerst moet bepaald worden of de uitkeringen inkomen uit (vroegere) arbeid betreffen of pensioen. In uw situatie zal dit het eerste betreffen.

In het geval van inkomen uit arbeid is volgens het belastingverdrag Nederland bevoegd te heffen (tegen 5,85% resp. 10,85% in de onderste twee schijven).

Ook Spanje mag heffen maar zal dan het in Nederland betaalde bedrag restitueren (maar nooit meer dan het bedrag dat Spanje heft). Voorzover bij ons bekend, ziet Spanje (net als België) het stamrecht als een soort kapitaalverzekering waarbij slechts een klein deel van de uitkering als inkomen gezien wordt en de rest als ingelegd kapitaal. In technische termen heet dit 'imposición de capitales'. Per saldo kom je uit rond het bedrag wat al in Nederland betaald is als je de uitkeringen beperkt tot ca 33.000 euro per jaar.

Met vriendelijke groet,

Badaco

Aug 07, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Vergelijkbare vraag
by: Peter van Dongen

Geldt voor Brazilië dezelfde belastingvoet?
Ik begrijp dat je alleen belasting betaalt en geen sociale verzekeringspremies.
Moet ik dan een C-formulier invullen om de door de bank ingehouden premies terug te krijgen van de belastingdienst?

Aug 08, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Brazilië
by: Badaco

Ook voor Brazilië geldt dat Nederland in eerste instantie de 5,85% resp. 10,85% in de onderste twee schijven heft, maar Brazilië mag ook heffen. Het maximumtarief in Brazilië is 27,5% vanaf ca 16.000 euro. De Nederlandse belasting geeft Brazilië dan terug (maar nooit meer dan wat je in Brazilië zou betalen, dus bij uitkeringen boven ca 33.000 p/j euro betaal je gewoon 42%/52%).

Brazilië is dus aantrekkelijk, maar niet zo aantrekkelijk als Spanje.

Wij hebben de internationale context voor alle zekerheid voor u gecheckt bij Timmo Henseler van Second Start.

Met vriendelijke groet,

Badaco

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen