Administratie voor stamrecht BV - Nieuws

Welkom op de blog en nieuwspagina van Badaco. Hier vindt u het laatste nieuws over administratie voor de stamrecht BV.

Administratiekantoor Badaco in Zeist houdt u hier op de hoogte van belangrijke informatie rondom stamrecht en van wijzigingen van pagina's op deze site.

Jun 10, 2015

Pensioen bruto netto berekenen

De pensioen bruto netto berekening valt door overheidsmaatregelen in veel gevallen ongunstiger uit. U houdt van uw bruto pensioen netto minder over.

Continue reading "Pensioen bruto netto berekenen"

Jun 10, 2015

Belastinggeld terugvragen ontslagvergoeding. Vraag Badaco om advies!

Belastinggeld terugvragen? De Belastingdienst is ook duidelijk over de ontslagvergoeding belasting die betaald moet worden en de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Continue reading "Belastinggeld terugvragen ontslagvergoeding. Vraag Badaco om advies!"

Jun 10, 2015

Ontslagvergoeding fiscaal banksparen en inflatie

Een belangrijk aandachtspunt voor de ontslagvergoeding fiscaal banksparen optie is de inflatiebestendigheid van het spaarproduct.

Continue reading "Ontslagvergoeding fiscaal banksparen en inflatie"

Jun 09, 2015

Salarisadministratie uitbesteden stamrecht BV

Wilt u de salarisadministratie uitbesteden voor uw stamrecht BV? Een verstandige keuze want wij zien het vaak misgaan. Met als gevolg het ontstaan van discussies en briefwisselingen met de fiscus.

Continue reading "Salarisadministratie uitbesteden stamrecht BV"

Jun 09, 2015

Kosten boekhouder

Een kort onderzoekje naar de kosten boekhouder en de administratiekosten voor het uitbesteden van uw boekhouding levert een brede bandbreedte aan tarieven op (tarieven administratiekantoor).

Continue reading "Kosten boekhouder"

Jun 09, 2015

Kantonrechtersformule berekenen voor hoogte ontslagvergoeding

Wilt u meer weten over de ontslagvergoeding of heeft u specifieke vragen over de kantonrechtersformule berekenen, u kunt ons direct bereiken op ons telefoonnummer 030 699 3980.

Continue reading "Kantonrechtersformule berekenen voor hoogte ontslagvergoeding"

Jun 08, 2015

Stamrecht uitkeren en gouden handdruk banksparen

De gouden handdruk banksparen geniet een steeds grotere populariteit. Veel mensen maken van deze optie gebruik bij stamrecht uitkeren, omdat het eenvoudig is en ook nog eens goedkoop.

Continue reading "Stamrecht uitkeren en gouden handdruk banksparen"

Jun 05, 2015

Belastingen berekenen, belasting ondernemers

Uw belastingen berekenen moet precies gebeuren. Elders op deze website worden de verschillende opties besproken om met de fiscus af te rekenen over uw ontslagvergoeding.

Continue reading "Belastingen berekenen, belasting ondernemers"

Jun 05, 2015

Hoogste rente banksparen berekenen

Wat gaat u doen: sparen of beleggen of beide? Eerst hoogste rente banksparen berekenen. U kunt ons direct bereiken op ons telefoonnummer 030 699 3980.

Continue reading "Hoogste rente banksparen berekenen"

Jun 02, 2015

Administratiekantoor Houten e.o. – Badaco Administratie en Belastingen

Badaco is een modern, eigentijds administratiekantoor Houten e.o., gevestigd te Zeist. Wij zetten in alles de klant op plaats één. En zijn open in onze communicatie en transparant in onze tarieven.

Continue reading "Administratiekantoor Houten e.o. – Badaco Administratie en Belastingen"

Jun 02, 2015

Administratiekantoor Veenendaal e.o. – Badaco Administratie en Belastingen

Als administratiekantoor Veenendaal e.o. helpen wij onze klanten binnen het klein- en middenbedrijf bij het voeren van hun administraties en doen van belastingaangiften

Continue reading "Administratiekantoor Veenendaal e.o. – Badaco Administratie en Belastingen"

Feb 26, 2015

Stamrechtvoorziening niet afgekocht? Of juist wel?

Heeft u in 2014 uw stamrechtvoorziening niet afgekocht? Ongetwijfeld met een goede reden. Uw adviseur heeft u toch wel op de mogelijkheid gewezen…? Is dit niet het geval, dan is nu overstappen wellicht een goed moment. Ook al is de afkoop in 2015 niet meer mogelijk, een frisse blik op uw stamrecht BV levert wellicht nieuwe inzichten op. Optimaal rendement met uw middelen moet het doel zijn! Scherpe, op maat gemaakte, tarieven voor de accountantskosten, is hier vanzelfsprekend een onderdeel van.

Heeft u uw stamrechtvoorziening wel afgekocht in 2014? Vergeet dan niet in 2015 de laatste werkzaamheden te (laten) verrichten, zoals het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. Houdt hierbij de deadline van de belastingdienst goed in de gaten.

Heeft u door de afkoop een forse stijging meegemaakt in uw privé bank- en spaartegoeden? Houdt er rekening mee dat de afkoop van uw stamrechtvoorziening in 2014 gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw toeslagen in 2015. Pas, zonodig, uw voorlopige toeslagen aan om terugbetaling achteraf te voorkomen.

Wees baas over uw eigen financiële huishouding, zowel zakelijk als privé!

Sep 19, 2013

Boekhouding eenmanszaak

Of het nu gaat om het bijhouden van de boekhouding eenmanszaak of het opzetten van een loonadministratie, Badaco doet veel meer dan alleen stamrechtadministraties.

Continue reading "Boekhouding eenmanszaak"

Sep 09, 2013

WW berekenen en gouden handdruk: Hoe zit het met toekomstig beleid?

Het is niet gezegd dat de regelingen rondom ww berekenen en gouden handdruk, zoals ze nu in Nederland gelden, ook in de komende jaren hetzelfde blijven.

Continue reading "WW berekenen en gouden handdruk: Hoe zit het met toekomstig beleid?"

Sep 04, 2013

Verlaag uw belasting gouden handdruk

Als u een ontslagvergoeding ontvangt is een van de eerste vragen die bij u naar boven komt natuurlijk hoeveel belasting gouden handdruk u daarover moet betalen.

Continue reading "Verlaag uw belasting gouden handdruk"

Sep 04, 2013

Belastingdienst stamrecht BV

Extra controle Belastingdienst stamrecht BV. De fiscus heeft laten weten extra alert te zijn op een goede toepassing van de fiscale wet- en regelgeving in geval van een stamrecht BV.

Continue reading "Belastingdienst stamrecht BV"

Aug 31, 2012

Ontslagvergoeding en ww uitkering

Hoe zit het nu precies met de ontslagvergoeding en WW uitkering? Moet u zich bij werkloosheid zorgen maken over uw WW-uitkering als u een ontslagvergoeding ontvangt?

Continue reading "Ontslagvergoeding en ww uitkering"

Jul 31, 2012

Gouden handdruk stamrecht banksparen

Mijn vraag is als volgt. Ik heb een gouden handdruk ontvangen in 2010, die heb ik laten storten op een stamrecht banksparen met een direct ingaande uitkering.

Continue reading "Gouden handdruk stamrecht banksparen"

Jul 31, 2012

Schadeloosstelling in termijnen

De kantonrechter heeft in zijn beschikking bepaald dat de aan mij toekomende schadeloosstelling in termijnen uitgekeerd dient te worden. De reden daarvoor

Continue reading "Schadeloosstelling in termijnen"

Jul 28, 2012

Algemene voorwaarden Badaco

De algemene voorwaarden van Badaco zijn op de website te lezen.

Continue reading "Algemene voorwaarden Badaco"

Mar 15, 2012

Vermogensrendementsheffing stamrecht banksparen

Als ik mijn ontslagvergoeding stort op een bankspaarrekening. Moet ik dan over het saldo op de geblokkeerde spaarrekening vermogensrendementsheffing betalen

Continue reading "Vermogensrendementsheffing stamrecht banksparen"

Mar 13, 2012

Hypotheek aflossen middels ontslagvergoeding

Ik wil met mijn ontslagvergoeding een deel van mijn hypotheek aflossen. Kan ik dit beter doen door de vergoeding in een stamrecht BV te storten en vanuit

Continue reading "Hypotheek aflossen middels ontslagvergoeding "

Mar 01, 2012

Pensioen en Stamrecht BV

U verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de verhoging van de AOW-leeftijd en uw pensioengerechtigde leeftijd geen invloed op u heeft. Nog een paar jaar en uw kunt met pensioen.

Uiteraard wilt u weten wat uw totale netto inkomen is na uw 65e. Aan uw netto inkomsten uit uw pensioenfonds(en) kunt u niet sleutelen, behalve een eventuele bijstorting indien dit fiscaal toegestaan is.

Gelukkig heeft u wel invloed op de hoogte van de uitkering uit uw stamrecht BV.

Hoe? De lengte van de uitkeringsduur bepaalt de hoogte van de uitkering! Hoe korter de duur hoe hoger de uitkering. Uiteraard moet wel worden voldaan aan het 1%-sterftekanscriterium.

Wilt u meer weten over de minimale duur van uw uitkering, wilt u de mogelijkheden weten voor het eventueel bijstorten van pensioen of wilt u de mogelijkheden weten voor het storten van een lijfrente, neem dan contact met ons op.

De kwaliteit van uw leven op uw "oude dag" is onze zorg!

Jan 10, 2012

Rendement Stamrecht B.V.

In onze Stamrechtpraktijk merken wij dat veel klanten moeite hebben met het maken van een goed rendement in hun Stamrecht B.V..

Is de uitspraak "Hoe meer risico, hoe hoger de kans op rendement" nog wel van deze tijd? En misschien nog wel belangrijker, past deze uitspraak wel bij u als eigenaar van een Stamrecht B.V..

Belangrijker nog dan het samenstellen van de jaarrekening van uw Stamrecht B.V. vind Badaco het meedenken met u. Waar valt rendement te halen, en wat past bij uw persoonlijke profiel.

Wilt u sparren inzake het rendement van uw Stamrecht B.V., dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Inhoudelijke vragen zijn uiteraard ook welkom.

Badaco denkt in kansen!

Jan 09, 2012

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet uitkering Stamrecht BV

U heeft een Stamrecht BV en uw uitkering is ingegaan. De uitkering uit de stamrecht BV is een bruto bedrag. In privé ontvangt u een netto bedrag, bestaande uit het brutobedrag verminderd met de loonbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

De kans is groot dat u in 2012 netto minder overhoudt van uw stamrechtuitkering. Dit heeft alles te maken met wijzigingen die de belastingdienst heeft doorgevoerd.

In 2012 bedraagt het maximum aan inkomen waarover u de premie ZVW verschuldigd bent € 50.064, terwijl dit in 2011 € 33.427 bedroeg. Het premiepercentage voor uw stamrechtuitkering is echter gedaald van 5,65% naar 5,00%. Per saldo kunt u maximaal € 614 extra kwijt zijn aan deze inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Heeft u naast u stamrechtuitkering nog andere inkomsten, dan kan het zijn dat u een gedeelte van de betaalde premie terugontvangt.

Wilt u uw specifieke situatie laten doorrekenen of een proefberekening van uw netto uitkering in 2012, neem dan contact op.

Wilt u inhoudelijk reageren, dan zien wij uw reactie graag tegemoet op ons forum.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen