Tweede ontslagvergoeding op de stamrechtrekening

by Frans
(Oosterhout)

Geachte lezer,

Enkele jaren geleden heb ik een ontslagvergoeding ontvangen en ondergebracht in een stamrecht BV. Daarna heb ik werk gevonden maar ben inmiddels weer ontslagen. Dit nieuwe ontslag heeft weer geleid tot een ontslagvergoeding, die ik weer op mijn huidige stamrechtrekening heb gestort.

Nu weet ik niet hoe ik dit moet opgeven in mijn aangifte IB, VPB en jaarstukken.

Kunt u me de juiste richting wijzen?

Met vriendelijke groet,

FT

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen