Vermogensrendementsheffing stamrecht banksparen

by Dhr K.L. Papendrecht
(Driebergen)

Als ik mijn ontslagvergoeding stort op een bankspaarrekening. Moet ik dan over het saldo op de geblokkeerde spaarrekening vermogensrendementsheffing betalen?

Comments for Vermogensrendementsheffing stamrecht banksparen

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 15, 2012
Rating
starstarstarstar
Stamrecht banksparen BOX 3
by: Badaco

Als u uw ontslagvergoeding laat storten op een geblokkeerde bankrekening (ook wel stamrecht banksparen genoemd) ontvangt u de bruto ontslagvergoeding. Uw werkgever draagt immers geen loonbelasting af.

Pas op het moment dat uw stamrecht bankspaarrekening uitkeert dient er loonbelasting betaald te worden.

Er is dus onderscheid te maken in een opbouwfase en een uitkerende fase. Wanneer u overgaat van de opbouwfase naar de uitkerende fase is aan u.

Tip: Bij het openen van uw geblokkeerde bankrekening moet u een keuze maken wat betreft de renteperiode. Houdt hierbij in gedachte wanneer u wilt beginnen met het uitkeren vanuit de stamrecht bankspaarrekening.

Inzake uw vraag of over de opgebouwde tegoeden van uw geblokkeerde bankspaarrekening vermogensrendementsheffing betaald moet worden is de wetgever duidelijk: Nee!

Over tegoeden waarover de toekomstige uitkeringen belast zijn in BOX 1, is het tegoed zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase niet belast in BOX 3.

Wilt u hulp bij het berekenen wat fiscaal het gunstigste moment is om tot uitkering van uw stamrecht bankspaarrekening over te gaan, laat het ons gerust weten!

Twijfelt u over meer onderdelen van uw aangifte inkomstenbelasting, zoals bijvoorbeeld lijfrente bedragen of kapitaalverzekeringen, wij assisteren u graag bij uw aangifte.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen