Wordt WW-uitkering gekort bij een uitkering van mijn stamrecht BV?

by Simon
(Zeist)

Ik wil een stamrecht uitkering doen uit mijn B.V. maar heb ook een WW-uitkering. Loopt mijn WW-uitkering gevaar?

Comments for Wordt WW-uitkering gekort bij een uitkering van mijn stamrecht BV?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 04, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Nee, geen mindering
by: Badaco

Een stamrecht uitkering uit uw B.V. wordt niet in mindering gebracht op uw WW-uitkering.
Dit geldt tevens voor een gouden handdruk die u ontvangt van de ex-werkgever indien u deze laat uitkeren.

Het UWV vermindert uw uitkering alleen indien er sprake is van werk of van bijverdiensten (zie de website van het UWV).
Een stamrecht uitkering valt hier niet onder. Overigens adviseren wij om de periodieke uitkering wel aan te geven bij het UWV zodat zij daarvan wel op de hoogte zijn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen